Flere store bygninger verden over får varmt vann ved Clage gjennomstrømsvarmere

Clage bilde av referansebygninger

Blant andre har Google’s hovedkvartér i Beijing og Main Tower i Frankfurt installert Clage vannvarmere.

Entreprenører verden vurderer bærekraftig oppvarming av varmt vann og går nå over fra sentralisert til desentralisert oppvarming av vann. Det betyr at de går over fra de tradisjonelle varmtvannsberederne som varmer opp en unødvendig stor mengde varmt vann, – til gjennomstrømsvarmere som varmer opp det vannet man har behov for der og da.

Clage fabrikkens produkter har innhentet svært mange priser både for kvalitet og design. Klikk her for å lese mer om hva de har vunnet.

På denne måten bidrar også entreprenørene og arkitektene til et grønnere miljø; ved å spare både energi og vann!