Referanser

Klikk her for å se Referanseoversikten som viser endel av de store bygningene verden over som har installert Clage vannvarmere.

Clage bilde av referansebygninger

Blant andre har Google’s hovedkvartér i Beijing og Main Tower i Frankfurt installert Clage vannvarmere.

Entreprenører verden over går nå over fra sentralisert oppvarming av vann til desentralisert oppvarming av vann. Det betyr at de går over fra de tradisjonelle varmtvannsberederne som varmer opp en unødvendig stor mengde varmt vann, – til gjennomstrømsvarmere som varmer opp det nødvendige vannet der og da.

På denne måten bidrar også entreprenørene og arkitektene til et grønnere miljø; ved å spare både energi og vann!

Brukerne av hoteller og kontorer er fornøyd så lenge de får det varme vannet de ønsker til enhver tid. Og det får de med gjennomstrømsvarmere!

Norske entreprenører og arkitekter bør også vurdere gjennomstrømsvarmere til sine bygg.