Magasinet «Hytteliv» har i sitt nummer 9 fra 2008 en artikkel om alternative måter å varme vannet på i hytta.Hytteliv forside nr. 9 -2008

Her kan man blant annet lese følgende – sitat:
«Slike vannvarmere har eksistert i en rekke europeiske boliger i flere tiår – vesentlig på grunn av lavt og økonomisk energiforbruk, men også fordi de er ukompliserte og enkle å montere. De har også bruksmessige fordeler, ettersom de kan brukes til matlaging.
I en gjennomstrømmingsvarmer blir ikke varmvannet stående i rør eller tank, men blir like rent som det som kommer ut av kaldtvannskranen og varmes i en tekoker. Med varmtvann fra springen rett i potet- eller pølsegryta, spares mye tid.»

Under vises deler av artikkelen.  Klikk på artikkelen for å få den i lesbart format:

Hytteliv artikkel side 1 siste forsøk