En gjennomstrømningsvarmer er et mer energieffektivt og hygienisk alternativ til den tradisjonelle sentrale varmtvannsberederen, og gjør vannoppvarmingen desentralisert. Avhengig av modell betjener en gjennomstrømningsvarmer enten ett eller flere tappepunkt, og gir umiddelbar tilgang til varmt vann i ønsket temperatur uten ventetid (opptil 60°C etter behov). Gjennomstrømningsvarmeren har herunder ikke et standby forbruk, trenger bare kaldtvannstilkobling, og bruker kun strøm i det man bruker tappepunktet. Dette gjør gjennomstrømningsvarmere svært plass-vann- og strømbesparende og til et mer miljøvennlig alternativ.

De største modellene klarer å dekke flere tappepunkt, noe som betyr at man eksempelvis kan betjene en dusj, håndvask og kjøkkenvask med samme enhet. Samtidig vil bruken av kun kaldtvannsrør være forebyggende mot bakterier som legionella. I tillegg har Clage gjennomstrømningsvarmere norsk SINTEF godkjenning.

Måten en gjennomstrømningsvarmer fungerer på er at den varmer opp kaldt vann med en rekke varmetråder som vannet må passere før det sendes videre til tappepunktet. Det er verdt å nevne seg at våre elektronisk styrte gjennomstrømningsvarmere har trinnløs strømstyring, noe som medfører at enhetene kun bruker den mengden strøm som faktisk er nødvendig for å øke temperaturen fra eksempelvis 4 °C – 40 °C.

Clage leverer gjennomstrømningsvarmere i tre ulike serier til forskjellige bruksområder:

Hvis der er behov for det, leverer Clage også 5-120 liter miniberedere i
S-minibereder serien, som klarer å levere vanntemperaturer på opptil 85 grader.