Brosjyre og bruksanvisninger

  • Bruksanvisninger og installasjonsveiledninger kan lastes ned fra produsentens nettsted.76120883_20-Dusch-Intro-4c[1]
  • Clage fabrikkens brosjyre på engelsk kan du lese på nett.
  • Clage fabrikkens nettsted på engelsk.
  • Se film om hvor enkelt det er å installere en liten gjennomstrømsvarmer for vask
  • Installasjon av gjennomstrømsvarmer DSX vist som film